Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Hadašová Lívia (50%)
Autor:Rusnáková R. (50%)
Názov:Podpora motivačnej stratégie v ošetrovateľstve
Zdroj:Sestra a lekár v praxi : časopis pre zdravotníckych pracovníkov a inú odbornú verejnosť
Lokácia:Roč. 6, č. 7-8 (2007), s. 20-21
ISSN:1335-9444
Ohlas:[4] BALÚCHOVÁ, Martina. Stratégie manažmentu zmien ako podmienka rozvoja zdravotníckeho zariadenia. In Zdravie - hybná sila ošetrovateľstva bez hraníc. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, 2018, s. 20. ISBN 978-80-8132-184-9.
Ohlas:[4] TKÁČOVÁ, Ľ., WICZMÁNDYOVÁ, D. Voľný pohyb sestier v EÚ. In Diagnóza v ošetrovateľstve. Trnava : Fakulta ydravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2012, s. 75, 80. ISBN 978-80-8082-524-9.