Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Hangoni Tomáš (50%)
Autor:Cehelská Daniela (50%)
Názov:Senior v kontexte dneška
Zdroj:Sociálne poradenstvo pre seniorov
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2014
Lokácia:S. 104-150
ISBN:978-80-555-1167-2
Ohlas:[1] RUSNÁKOVÁ, Alena. Muzikoterapia v sociálnej práci na Slovensku. In Sociální práce = Sociálna práca, ISSN 1213-6204. 2017, roč. 17, č. 5, s. 32.
Ohlas:[4] RUSNÁKOVÁ, Alena. Hudba v sociálnej práci so staršími ľuďmi. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 27, 86. ISBN 978-80-555-1914-2.