Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:Do poslednej bodky
Ohlas:[6] MATEJOVIČ, Pavel. Do poslednej bodky. In Litikon : časopis pre výskum literatúry = journal for literature research, ISSN 2453-8507. 2017, roč. 2, č. 2, s. 315-317.