Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomčíková Ľuba (100%)
Názov:Analytický pohľad na rozhodovacie procesy vo vybraných inštitúciách cestovného ruchu
Zdroj:Mladá veda [elektronický zdroj]
Lokácia:Roč. 5, č. 8 (2017), online, s. 217-225
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/17/17_2017_23.pdf