Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kyseľová Miroslava (100%)
Názov:Medzi konaním a dianím. Sémantické aspekty verba a valencia
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017
Rozsah:351 s.
ISBN:978-80-555-1908-1
Edícia:Opera Linguistica ; 17/2017
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana. Implicitná a explicitná autoreferencia v dialógu. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2018, roč. 83, č. 1, s. 22.