Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kendra Milan (100%)
Názov:Korelácie témy a jazyka v slovenskom literárnom realizme
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017
Rozsah:143 s.
ISBN:978-80-555-1936-4
Edícia:Opera Litteraria ; 3/2017
Ohlas:[6] RIUS JÍLEK, Peter F. K slovenskej literatúre devätnásteho storočia. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2018, roč. 9, č. 33-34, s. 102-103. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/33-34_2018/Peter_Jilek_recenzia.pdf>