Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bozogáňová Miroslava (33%)
Autor:Ištoňová L. (33%)
Autor:Lipovská R. (33%)
Názov:Charakteristiky pracovného miesta a zamestnanca a ich vplyv na prežívanie zamestnaneckej neistoty na Slovensku
Zdroj:Sborník příspevku z mezinárodní konference Psychologie práce a organizace
Vydavateľské údaje:Praha : Univerzita Karlova, 2015
Lokácia:S. 25-34
Ohlas:[3] FEDÁKOVÁ, Denisa. Rovnováha pracovného a osobného života a (ne)istota pracovného miesta v dátach ESS: porovnanie ČR a SR. In Psychologie práce a organizace 2009 : (příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 27.-29. května v Praze). Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2017, s. 144-145. ISBN 978-80-7454-714-0.