Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kovalčíková Iveta (100%)
Názov:Kognitívna pedagogika 1 : kognitívne determinanty edukačného procesu
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017
Rozsah:104 s.
ISBN:978-80-555-1814-5
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, B., VOJTEKOVÁ, G. Dynamic assessment (ACFS-cz) in the context of improving reading competence in socially disadvantaged pupils with mild intellectual disabilities. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis, ISSN 1338-6670. 2017, roč. 6, č. 2, s. 42.