Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Ivanová Martina (100%)
Názov:Modálnosť a modálne verbá v slovenčine
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017
Rozsah:310 s.
ISBN:978-80-555-1906-7
Edícia:Opera Linguistica ; 15/2017
Ohlas:[2] SOKOLOVÁ, Jana. Sémantika a pragmatika konštrukcií egoprezentácie. In Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597. 2018, roč. 83, č. 3, s. 261-276.