Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Župina Miroslav (100%)
Názov:Biblicko-patristický pohľad na človeka v protologickom, historickom a eschatologickom kontexte
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017
Rozsah:133 s.
ISBN:978-80-555-1970-8
Ohlas:[3] PRUŽINSKÝ, Štefan. Biblické učenie o protiprirodzenosti premenlivého rozpoloženia a správania u človeka. In Prawoslawny biblijny almanach II/2018 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2018 [cit. 2019-01-10], s. 41. ISBN 978-83-63055-35-6 . Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2495,0,PRAWOS%C5%81AWNY_BIBLIJNY_ALMANACH_II_2018.html>