Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Tirpák Peter (90%)
Autor:Iľko Miroslav (10%)
Názov:Podávanie Eucharistie deťom a nemluvňatám po krste
Vydavateľské údaje:Prešov : Petra, 2017
Rozsah:60 s. [3,23 AH]
ISBN:978-80-8099-124-1
Ohlas:[4] TKÁČ, Martin. Personálna dimenzia eucharistie v Liturgii svätého Jána Zlatoústeho. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická univerzita, 2017, s. 123. ISBN 978-80-555-1865-7.
Ohlas:[6] PALOČKO, Štefan. Podávanie Eucharistie deťom a namluvňatám po krste. In Theologos : teologická revue Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove, ISSN 1335-5570. 2017, roč. 19, č. 2, s. 315-316.
Ohlas:[4] TKÁČ, Martin. Na ceste do chrámu - iniciácia kresťana. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018, s. 143. ISBN 978-80-555-2138-1.