Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Saraka Damián (100%)
Názov:Nová evanjelizácia - nádej pre dnešnú Európu
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017
Rozsah:CD-ROM, 71 s.
ISBN:978-80-555-1886-2
Ohlas:[6] TIRPÁK, Peter. Nová evanjelizácia - nádej pre dnešnú Európu. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2017, roč. 8, č. 2, s. 207-208.