Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Wlachowský M. (33%)
Autor:Duleba Alexander (33%)
Autor:Lukáč P. (33%)
Názov:Zahraničná politika Slovenskej republiky
Zdroj:Slovensko 1996 : súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997
Vydavateľské údaje:Bratislava : Inštitút pre verejné ozázky, 1997
Lokácia:S. 71-100
ISBN:80-967725-1-1
Ohlas:[4] TÖRÖK, Marián. Tri obdobia dvoch desaťročí zahraničnej politiky Slovenskej republiky. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy [online], ISSN 1335-2741. 2014 [cit. 2018-01-29], roč. 17, č. 3, s. 151. Dostupný na internete <http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2014/3-2014/>
Ohlas:[4] ŻARNA, Krzysztof. Stosunki Polsko-Słowackie w latach 1993-2002. In Annales scientia politica [online], ISSN 1339-0732. 2019 [cit. 2020-06-26], roč. 8, č. 1, s. 54. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ipol/asp/1-2019/>