Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Próza v rukopisných zábavníkoch levočskej Jednoty
Zdroj:Jednota mládeže slovenskej a literárny romantiz,us
Vydavateľské údaje:Rimavská Sobota : Gemerská vlastivedná spoločnosť, 1989
Lokácia:S. 158-176
ISBN:80-85174-41-3
Ohlas:[4] MIHALKOVÁ, Gabriela. Podoby slovenského literárneho romantizmu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 334. ISBN 978-80-555-1766-7.