Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Franková Libuša (100%)
Názov:Z histórie "Toryského kraja" : osobnosti slovenského národnokultúrneho života v historickom regióne Šariša, Spiša a Zemplína (19. storočie)
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2017
Rozsah:247 s.
ISBN:978-80-555-1861-9
Ohlas:[6] LUTAŠ-HUŠŤÁK, Jozef. Z histórie "Toryského kraja". Osobnosti slovenského národnokultúrneho života v historickom regióne Šariša, Spiša a Zemplína. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov [online], ISSN 1337-0707. 2018 [cit. 2018-11-15], roč. 13, č. 1, s. 112-113. Dostupný na internete <http://dejiny.unipo.sk/PDF/2018/13_1_2018.pdf>