Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomčíková Ľuba (100%)
Názov:Frekvencia využívania analytických metód uplatňovaných v strategickom manažmente pri tvorbe stratégií
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 5, no. 2 (2017), s. 26-31
ISSN:1339-0260