Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomčíková Ľuba (100%)
Názov:Analytical view of global talent mobility in current time
Zdroj:Exclusive e-journal [elektronický zdroj] : economy and society and environment
Lokácia:No. 2 (2017), online, [7] s.
ISSN:1339-4509
URL:http://www.exclusiveejournal.sk/files/files/17/00/48/58beaaacf0c94623a08b2ee2f9e79f98/58beaaacf0c94623a08b2ee2f9e79f98.pdf
Ohlas:[4] BERTOVÁ, Daniela. Systémy odmeňovania pracovníkov. Prešov : Bookman, 2019, s. 103. ISBN 978-80-8165-341-4.