Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kušnírová Eva (100%)
Názov:Divadlo osobitých funkcií : divadelný súbor Hviezdoslav Spišská Nová Ves
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017
Rozsah:304 s.
ISBN:978-80-555-1818-3
Edícia:Opera theoriae artis ; 5/2017
Ohlas:[4] MIGAŠOVÁ, Jana. "Smrť" tradičného obrazu, proletárske umenie a revolúcia: Príspevok k umelecko-teoretickému diskurzu medzivojnového obdobia v strednej Európe. In Súradnice estetiky, umenia a kultúry III [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018 [cit. 2018-06-12], s. 110, 118. ISBN 978-80-555-1995-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kopcakova2/subor/Migasova.pdf>
Ohlas:[4] PUKAN, Miron. Genologické metamorfózy v adaptačných (po)prístupoch niektorých tvorcov na súčasnej slovenskej profesionánej divadelnej scéne. In Súradnice estetiky, umenia a kultúry III [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018 [cit. 2018-06-13], s. 208, 221. ISBN 978-/80-555-1995-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kopcakova2/subor/Pukan.pdf>
Ohlas:[6] ZUBAL, Pavol. The theatre of particular features. Theatre ensamble Hviezdoslav Spišská Nová Ves. In Espes : elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku [online], ISSN 1339-1119. 2018, roč. 7, č. 1, s. 65-66. Dostupný na internete <https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/article/view/131/137>