Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Etika rozvoja a etika sociálnych dôsledkov
Zdroj:Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/16) = Ethical thinking - past & present (ETPP 2016/16) : etika súčasnosti = contemporary ethics : konferenčný zborník = conference proceedings : 16. medzinárodná konferencia = 16th international conference
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017
Lokácia:S. 29-55
ISBN:978-80-555-1777-3