Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Koželová Adriána (100%)
Názov:Preklad kultúrnych referencií z antiky a kultúrna kompetencia prekladateľa
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017
Rozsah:258 s.
ISBN:978-80-555-1826-8
Edícia:Opera translatologia ; 3/2017
Ohlas:[4] GOGOVÁ, Lenka. Humor ako súčasť sociálnej klímy v triede. In Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie VI : zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2018-02-02], s. 25. ISBN 978-80-555-1922-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Gogova2>
Ohlas:[4] ORIŇÁKOVÁ, Slavka. Skriptá z odbornej latinčiny pre odbor Dentálna hygiena - metodická výzva. In Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie VI : zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 cit. 2018-02-02[], s. 51. ISBN 978-80-555-1922-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Gogova2>
Ohlas:[6] KATRENIČOVÁ, Anabela. Preklad kultúrnych referencií z antiky a kultúrna kompetencia prekladateľa. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2017 [cit. 2018-02-20], roč. 8, č. 31-32, s. 171-172. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/aktualnecislo.html>
Ohlas:[5] DRSKOVÁ, Kateřina. Preklad kultúrnych referencií z antiky a kultúrna kompetencia prekladateľa. In Écho des etudes romanes [online], ISSN 1804-8358. 2017 [cit. 2018-03-14], vol. 13, no. 2. Dostupný na internete <http://www.eer.cz/?s=2017_2>
Ohlas:[4] BRODŇANSKÁ, Erika. Antická kultúra pre prekladateľov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2018-03-27], s. 58. ISBN 978-80-555-1891-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Brodnanska3>
Ohlas:[5] BRODŇANSKÁ, Erika. Preklad kultúrnych referencií z antiky a kultúrna kompetencia prekladateľa. In Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402. 2017, vol. 22, no. 2, 287-288.
Ohlas:[4] BRODŇANSKÁ, Erika. Odkazy na antiku v spise Jána Webera Lectio principum. In Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II : zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, s. 46. ISBN 978-80-8152-590-2.
Ohlas:[6] JURÍKOVÁ, Erika. Preklad kultúrných referencií z antiky a kultúrna kompetencia prekladateľa. In Kultúrne dejiny, ISSN 1338-2209. 2018, roč. 9, č. 1, s. 90-91.