Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Baloghová Barbara (100%)
Názov:Percepcia chasidských princípov vo filozofickom myslení Martina Bubera
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017
Rozsah:85 s.
ISBN:978-80-555-1812-1
Ohlas:[6] ŠOLTÉS, Radovan. Percepcia chasidských princípov vo filozofickom myslení Martina Bubera. In Theologos : teologická revue Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove, ISSN 1335-5570. 2018, roč. 20, č. 1, s. 279-280.