Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Jesenský Martin (90%)
Autor:Kokinda Marek (10%)
Názov:Svalstvo telesného jadra v reflexii hokejovej výkonnosti
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017
Rozsah:98 s.
ISBN:978-80-555-1832-9
Ohlas:[4] WEISS, Kristián. Hodnotenie silových schopností hokejistov v staršom školskom veku. In ŠVUK 2018 : celoslovenské kolo študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo vednom odbore Vedy o športe, zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2018, s. 163. ISBN 978-80-557-1496-7 .