Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Dobrovič Ján (100%)
Názov:Trends of competitiveness the view of Slovak entrepreneurial environment of the economic development during the period of economic crisis after entry of Slovak republic into Eurozone
Zdroj:Aktuálne problémy podnikovej sféry
Vydavateľské údaje:Bratislava : EKONÓM, 2013
Lokácia:S. 158-176
ISBN:978-80-225-3636-3
Ohlas:[2] GROFCIKOVA, Janka. Globalization and its impact on the corporate financial management and control. In Globalization and its socio-economic consequences. Žilina : Žilinská univerzita, 2016, s. 547-555. ISBN 978-80-8154-191-9.