Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Vývinové premeny ilustrácie kníh pre deti a mládež
Zdroj:Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960
Vydavateľské údaje:Bratislava : Literárno-informačné centrum, 2010
Lokácia:S. 221-270
ISBN:978-80-8119-026-1
Ohlas:[4] CIPÁR, M., GAL DRZEWICKA, I., HOLEŠOVSKÝ, F. et al. Viera Gergeľová a Jan Lebiš. Zohor : Virvar, 2017, s. 11, 12. ISBN 978-80-89393-11-5.
Ohlas:[4] GAL DRZEWIECKA, Iveta. Pôvodné ilustrácie v slovenských prekladoch zahraničnej literatúry pre deti a mládež od 60. rokov minulého storočia po súčasnosť. In Text a ilustrácia v prekladovej tvorbe pre deti a mládež na Slovensku : (od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 246. ISBN 978-80-555-1958-6.