Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Ilustrované vydania prekladov svetovej literatúry pre deti a mládež v 60. rokoch 20. storočia
Zdroj:Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry pre deti a mládež do slovenčiny I [elektronický zdroj] : kontext 60. rokov 20. storočia
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012
Lokácia:S. 95-118
ISBN:978-80-555-0697-5
URL:https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova1
Ohlas:[4] CIPÁR, M., GAL DRZEWICKA, I., HOLEŠOVSKÝ, F. et al. Viera Gergeľová a Jan Lebiš. Zohor : Virvar, 2017, s. 14. ISBN 978-80-89393-11-5.
Ohlas:[4] GAL DRZEWIECKA, Iveta. Pôvodné ilustrácie v slovenských prekladoch zahraničnej literatúry pre deti a mládež od 60. rokov minulého storočia po súčasnosť. In Text a ilustrácia v prekladovej tvorbe pre deti a mládež na Slovensku : (od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 171, 246. ISBN 978-80-555-1958-6.