Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Suvák Vladislav (100%)
Názov:Antisthenés: štyri štúdie
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017
Rozsah:195 s.
ISBN:978-80-555-1816-9
Ohlas:[6] ŠKVRNDA, František. Antisthenés: Štyri štúdie. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2018, roč. 73, č. 2, s. 161-164.
Ohlas:[6] PORUBJAK, Matúš. Terapia Antisthenom. In Ostium : internetový časopis pre humanitné odbory [online], ISSN 1336-6556. 2018 [cit. 2018-11-15], roč. 14, č. 3. Dostupný na internete <http://www.ostium.sk/language/sk/terapia-antisthenom/>
Ohlas:[3] PORUBJAK, Matúš. Socrates as the paradigmatic figure of practical philosophy. In Aithér : časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice [online], ISSN 1803-7860. 2018 [cit. 2019-04-10], vol. 10, č. 5, s. 65. Dostupný na internete <http://international.aither.eu/wp-content/uploads/2019/02/A20.pdf>