Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Šoltés Radovan (100%)
Názov:Politika a etika v živote kresťana : politické a ekonomické systémy v reflexii kresťanskej sociálnej etiky
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2017
Rozsah:407 s.
ISBN:978-80-555-1794-0
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, Jana. Kultúrne a náboženské aspekty migračných procesov na pozadí dezintegrácie Európy. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2017 [cit. 2018-07-11], roč. 6, č. 2, s. 95, 96. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%202-2017.pdf>
Ohlas:[4] ZAVIŠ, Monika. Úvod do systematickej etiky. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017, s. 17, 130. ISBN 978-80-554-1410-2.