Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Čandová Zuzana (100%)
Názov:Status mediátora a probačného a mediačného úradníka na Slovensku
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017
Rozsah:131 s.
ISBN:978-80-555-1813-8
Ohlas:[6] LUKÁČOVÁ, Jana. Status mediátora a probačného a mediačného úradníka na Slovensku. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2018 [cit. 2019-01-09], roč. 7, č. 2, s. 125. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR-2-2018.pdf>