Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomková Blanka (40%)
Autor:Prídavková Alena (30%)
Autor:Šimčíková Edita (30%)
Názov:Stimulácia kontroly pozornosti prostredníctvom matematických úloh u žiakov 4. ročníka základnej školy
Zdroj:Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum, prax = Mathematics education in primary school - theory, research and practice : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou = the conference proceedings
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017
Lokácia:S. 147-149
ISBN:978-80-557-1236-9