Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Frankovský Miroslav (30%)
Autor:Birknerová Zuzana (30%)
Autor:Tomková Anna (30%)
Autor:Habiňáková Dominika (5%)
Autor:Polianská Marta (5%)
Názov:Sociálna inteligencia - významná osobnostná charakteristika manažéra a coping
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2017
Rozsah:205 s.
ISBN:978-80-8165-172-4
Ohlas:[4] ZBIHLEJOVÁ, M., BAČOVÁ, J. Rodové rozdiely v stratégiách zvládania náročných situácií u študentov manažmentu. In Zvládanie náročných situácií a stresu v manažmente : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2017, s. 102. ISBN 978-80-8165-241-7.