Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Lorincová Tatiana (50%)
Názov:Motív kúpy v kontexte spotrebiteľského správania
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 5, no. 1 (2017), s. 98-107
ISSN:1339-0260
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Zvládanie náročných situácií v obchodnom správaní. In Zvládanie náročných situácií v kontexte obchodného správania. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 148. ISBN 978-80-555-1984-5.