Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zahatňanská Mária (50%)
Autor:Majerníková Jana (50%)
Názov:Motivácia a jej vplyv na hodnotovú orientáciu žiaka
Zdroj:Človek v spoločnosti : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita Košice, 2012
Lokácia:S. 204-210
ISBN:978-80-553-0942-2