Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bodnárová Miloslava (100%)
Názov:Reformácia vo východoslovenských kráľovských mestách v prvej polovici 16. storočia
Zdroj:Trnavská univerzita 1635-1777
Vydavateľské údaje:Trnava : Trnavská univerzita, 1996
Lokácia:s. 333-345
Ohlas:[4] FICERI, Ondrej. Košice v slovenskej historiografii=Košice in Slovak historiography. 1. vyd. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2016, s. 231. ISBN 978-80-971895-2-5.