Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bodnárová Miloslava (100%)
Názov:Vývoj územnej organizácie evenjelickej cirkvi a.v. na slovensku
Zdroj:Slovenská archivistika
Lokácia:Roč. 31, č. 1 (1996), s. 25-38
Ohlas:[4] FICERI, Ondrej. Košice v slovenskej historiografii=Košice in Slovak historiography. 1. vyd. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2016, s. 231. ISBN 978-80-971895-2-5.