Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Verba Viktor (50%)
Autor:Pasternák Tomáš (50%)
Názov:Gréckokatolícke pútnické miesta na východnom Slovensku ako nástroj zvyšovania povedomia o miestnom bohatstve
Zdroj:Aktuální problémy cestovního ruchu = Topical issues of tourism [elektronický zdroj] : 11. mezinárodní konference=11th international conference
Vydavateľské údaje:Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016
Lokácia:CD-ROM, s. 451-461
ISBN:978-80-88064-21-3
Ohlas:[1] SINDLERYOVA, I.B., ČAJKOVÁ, A., ŠAMBRONSKÁ, K. Pilgrimage in Slovakia-a hidden opportunity for the management of secular objects?. In Religions, ISSN 2077-1444. 2019, vol. 10, no. 10.