Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Klingová Jana (100%)
Názov:Komunikačné stereotypy editoriálu v slovenskej ženskej tlači
Zdroj:9. študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník plných príspevkov
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014
Lokácia:online, s. 385-391
ISBN:978-80-555-1064-4
URL:https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak6
Ohlas:[4] BOČÁK, Michal. Ste na masooo, alebo na veggie?. In Jazyk a kultúra [online], ISSN 1338-1148. 2016 [cit. 2017-03-07], roč. 7, č. 27-28, s. 19-20. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo27-28.html>
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela. Dynamika žánru v súčasnej komunikácii. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny [online], ISSN 1339–4908. 2016 [cit. 2017-03-07], roč. 3, č. 1, s. 14. Dostupný na internete <http://www.saus2002.sk/casopis/slovencinar7_casopisSAUS.pdf>