Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Boháč Vojtech (14%)
Autor:Čitbaj František (14%)
Autor:Hospodár Michal (14%)
Autor:Petro Marek (14%)
Autor:Paločko Štefan (14%)
Názov:Poučenie. Katechizmus 1745
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013
ISBN:978-80-555-0908-2
Ohlas:[4] TKÁČ, Martin. Cyrilské katechizmy v historickej knižnici GTF PU a pokus o ich analýzu so zameraním na katechetické a dobové súvislosti. In Bibliotheca Kovacsiana - hodnotný zdroj cirkevnoslovanskej vzdelanosti. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 201. ISBN 978-80-555-1662-2.