Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kmetóny Gazdová Veronika (100%)
Názov:Canisterapia a legislatívne vákuum
Zdroj:Aktivity a terapia s asistenciou psov - výskum ako východisko dobrej praxe
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014
Lokácia:s. 125-131
ISBN:978-80-555-1348-5
Ohlas:[4] ŠOLTÉSOVÁ, D., BOSÁ, M. Intervencie s asistenciou psov - úvod do teórie a praxe. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016, s. 214-215. ISBN 978-80-555-1686-8.
Ohlas:[4] ŠOLTÉSOVÁ, D., BOSÁ, M., RUSNÁKOVÁ, A. "Canisterapia" na Slovensku - aktuálny stav optikou zmeny. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016, s. 173. ISBN 978-80-555-1733-9.