Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Suhányiová Alžbeta (50%)
Autor:Gál Marián (50%)
Názov:Reform of Slovak accounting
Zdroj:Accounting reform in transition and developing economies
Vydavateľské údaje:New York : Springer Sciences, 2008
Lokácia:s. 185-190
ISBN:978-0387257075
Ohlas:[3] IVANOV, M., PINA, V., TORRES, L. Financial transparency of local governments in easter EU countries. In International journal of open governments=Revue internationale des gouvernements ouverts [online]. 2015 [cit. 2017-02-21], vol. 1. Dostupný na internete <http://ojs.imodev.org/index.php/RIGO/article/view/17>