Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bozogáňová Miroslava (100%)
Názov:Sociodemografické faktory vnímaného bezpečia
Zdroj:Psychologické súvislosti vnímania bezpečia
Vydavateľské údaje:Prešov : UNIVERSUM-EU, 2014
Lokácia:s. 19-37
ISBN:978-80-89046-88-1
Ohlas:[5] KENTOŠ, Michal. Demografické a psychologické prediktory vnímania bezpečia. In Sociální procesy a osobnost 2015 [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2016 [cit. 2017-02-20], s. 156. ISBN 978-80-210-8298-4. Dostupný na internete <http://www.spao.eu/files/spo-proceedings15.pdf>