Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gogová Lenka (50%)
Názov:Multilingvizmus v súčasnej Európe
Zdroj:Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie : ročenka Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, 2015
Lokácia:s. 23-33
Ohlas:[4] ORIŇÁKOVÁ, Slavka. Prekladateľské zručnosti v oblasti odbornej latinčiny. In Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie V : zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016 [cit. 2017-02-14], s. 93. ISBN 978-80-555-1727-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Gogova1>