Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tobiašová Erika (16%)
Autor:Barančíková Gabriela (14%)
Autor:Gömöryová Erika (14%)
Autor:Makovníková Jarmila (14%)
Autor:Skalský Rastislav (14%)
Autor:Halas Ján (14%)
Autor:Koco Štefan (14%)
Názov:Zastúpenie labilného dusíka v závislosti od základných vlastností pôdy
Zdroj:Agrochémia : vedecký časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v poľnohospodárstve
Lokácia:Roč. 20 (56), č. 2 (2016), s. 34-37
ISSN:1335-2415