Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Ali Taha Viktória (34%)
Autor:Sirková Michaela (33%)
Autor:Ferencová Martina (33%)
Názov:The impact of organizational culture on creativity and innovation
Zdroj:Polish journal of management studies [elektronický zdroj]
Lokácia:Vol. 14, no. 1 (2016), online, s. 7-17
ISSN:2081-7452
URL:http://pjms.zim.pcz.pl/files/The-Impact-of-Organizational-Culture-on-Creativity-and-Innovation.pdf
Ohlas:[3] TEODORESCU, B.-M., BUSU, O.-V., CALIN, R.-A. Consideration regarding the celebration of dragobete and Saint valentine in the Oltenia region. In Rethinking social action. Core values in practice. Romania : LUMEN, 2017, s. 896. ISBN 978-1-910129-13-5.
Ohlas:[3] VLADUTESCU, Stefan. Message and image in a parable of roamnia´s last decades. In Journal of Romanian literary studies [online], ISSN 2248-3004. 2017 [cit. 2018-03-01], vol. 11, s. 53. Dostupný na internete <http://www.upm.ro/jrls/?pag=JRLS-11/vol11-Rls>
Ohlas:[3] VLADUTESCU, Stefan. Meaning´s negotiation and sign´s image. In Journal of Romanian literary studies [online], ISSN 2248-3004. 2017 [cit. 2018-03-01], vol. 11, s. 66. Dostupný na internete <http://www.upm.ro/jrls/?pag=JRLS-11/vol11-Rls>
Ohlas:[3] GANCARCZYK, J., GANCARCZYK, M. Rola klastrów w rozwoju przedsiebiorczosci w regionie. In Przedsiebiorczosc i zarzadzanie [online], ISSN 2543-8190. 2017 [cit. 2018-10-26], Tom 18, zesz. 2, cz. 3, s. 153. Dostupný na internete <http://piz.san.edu.pl/docs/PiZ_XVIII_z_2_cz_III.pdf>