Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bozogáňová Miroslava (100%)
Názov:Vnímané bezpečie a jeho vzťah k veku, rodu a preventívnemu správaniu
Zdroj:Sociálne procesy a osobnosť 2014 [elektronický zdroj] : človek a spoločnosť : zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konferencie
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015
Lokácia:CD-ROM, s. 69-78
ISBN:978-80-89524-18-1
Ohlas:[3] KRAVČÁKOVÁ, Gabriela. Motivácia k práci vo verejneh službe. In GRANT journal [online], ISSN 1805-0638. 2015 [cit. 2017-01-16], roč. 4, č. 2, s. 44. Dostupný na internete <http://www.grantjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=75&lang=en>