Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Lorincová Tatiana (50%)
Názov:Manipulácia v reklame ako faktor nákupného správania spotrebiteľa
Zdroj:Promanager [elektronický zdroj] : vedecko-odborný internetový časopis venovaný manažmentu
Lokácia:Č. 3. november (2016), online, [6] s.
ISSN:1338-8584
URL:http://www.promanager.sk/obchodny-management/manipulacia-v-reklame-ako-faktor-nakupneho-spravania-spotrebitela
Ohlas:[4] KOVAĽOVÁ, J., BIRKNEROVÁ, Z. Analýza súvislostí medzi vybranými formami správania sa predajcov z pohľadu zákazníka. In Zvládanie náročných situácií a stresu v manažmente : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2017, s. 49. ISBN 978-80-8165-241-7.