Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BEF
Autor:Bilasová Viera (50%)
Autor:Gluchman Vasil (50%)
Názov:Predslov
Zdroj:Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/15) = Ethical thinking past & present (ETPP 2016/15) : etika v škole - minulosť a prítomnosť = ethics in school -past & present : konferenčný zborník = conference proceedings : 15. medzinárodná konferencia = 15th international conference
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016
Lokácia:S. 9-10
ISBN:978-80-555-1631-8