Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Balogová Beáta (100%)
Názov:Etablácia a význam sociálnej práce
Zdroj:Kompendium sociálnej práce pre bakalársky stupeň štúdia
Vydavateľské údaje:Prešov : Akcent print, 2015
Lokácia:s.13-17
ISBN:978-80-89295-59-3
Ohlas:[3] BARTKOVÁ, Lucia. Pregraduálna príprava onkologického sociálneho pracovníka a pracovníčky. In Sociální práce v nejisté době = Social work in uncertain times : sborník vědeckých textů z konference XII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 2. až 3. října 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016, s. 21. ISBN 978-80-7435-648-3.