Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Čáp Juraj (50%)
Autor:Palenčár Marián (50%)
Názov:Smrť a vedomie smrteľnosti
Vydavateľské údaje:Bratislava : Iris, 2012
Rozsah:199 s.
ISBN:978-80-89256-96-9
Ohlas:[4] ONDRÁŠIK, Ivan. Problém a tajomstvo zmyslu života. Ružomberok : Tlačiareň Ján Šindléry - TESFO, 2016, s. 137. ISBN 978-80-89253-72-2.
Ohlas:[2] WOJEWODA, Mariusz. Axiology and the mortality of the human being. In Ethics and bioethics (in central Europe), ISSN 1338-5615. 2018, roč. 8, č. 3-4, s. 219-226.
Ohlas:[4] JUSKO, Peter. Sociálna komunikácia v paliatívnej starostlivosti - výzvy pre sociálnu prácu. In Aktuálne otázky teórie, praxe a vzdelávania v sociálnej práci. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2014, s. 61. ISBN 978-80-557-0841-6.