Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Verba Viktor (100%)
Názov:Univerzitné pastoračné centrá sa stretli na florbalovom turnaji
Zdroj:NA PULZE : časopis Prešovskej univerzity
Lokácia:Roč. 9, č. 2 (2016), s. 50-51
ISSN:1337-9208