Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Lorincová Tatiana (50%)
Názov:Analýza sily príbehu v reklame v kontexte nákupného správania spotrebiteľa
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 4, no. 2 (2016), s. 40-48
ISSN:1339-0260